arrow

Mühlrad: Time

I konserten målar fyra samtida tonsättare upp fyra olika ljudbilder. Stacy Garrops finstämda Give Me Hunger handlar om ensamhet och kärlekslängtan. En mörkare bild av åtrå och lockelse målar Mason Bates i Sirens, om de mytologiska havsvarelserna som lockade sjöfarare till sin död. Eric Banks femsatsiga This Delicate Universe är en resa genom den grekiske poeten Konstantinos Kavafis värld. Jacob Mühlrad tar i Time slutligen med oss på den längsta resan av alla: tidsresan.

I konserten målar fyra samtida tonsättare upp fyra olika ljudbilder. Stacy Garrops finstämda Give Me Hunger handlar om ensamhet och kärlekslängtan. En mörkare bild av åtrå och lockelse målar Mason Bates i Sirens, om de mytologiska havsvarelserna som lockade sjöfarare till sin död. Eric Banks femsatsiga This Delicate Universe är en resa genom den grekiske poeten Konstantinos Kavafis värld. Jacob Mühlrad tar i Time slutligen med oss på den längsta resan av alla: tidsresan.

Eric Ericson var under hela sin karriär känd för att vara nyfiken på allt som var nytt och oprövat. Han lanserade musikstilar, repertoar och inte minst tonsättare och verk som tidigare varit okända för publiken. Den här konserten bjuder med andra ord på musik helt i Erics anda: tre relativt okända tonsättare och ett uruppförande. Konsertens dirigent, Ragnar Bohlin, var student för Ericson på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sedan 2007 har Bohlin etablerat sig som körledare i USA och är chefsdirigent för San Francisco Symphony Chorus.

Stacy Garrop, född och utbildad i USA, var länge knuten till universitetet i Chicago men är numera frilansande tonsättare. Hon har skrivit symfonisk musik, körmusik, kammarmusik och nyligen fått en beställning på en opera. Poeten Carl Sandburg skriver ofta om det bästa och sämsta hos människan. I dikten ”At a Window” tar han fram sin mjuka sida och skriver om kärlek. Första textraden, Give Me Hunger, har också gett namn åt Garrops tonsättning. Här ryter han ifrån till gudarna om smärta, hunger och misslyckande men vädjar om att också få lite kärlek, en röst att prata med, en hand att hålla i, en stjärna att älska.

Sommaren 2017 hade Mason Bates opera The (R)evolution of Steve Jobs om företaget Apples legendariske grundare succépremiär på Santa Fé-operan. Bates är en av sin generations mest framförda tonsättare och huskompositör i Kennedy Center, Washington. I körverket Sirens har han hämtat texter från så olika håll som Bibeln, Heinrich Heine och Odysséen. Verket handlar om den grekiska mytologins sirener som lockade till sig sjömän och kan ses som en bild av havet som med sitt förrädiska lugn döljer faror som stormar och klippor. Likaså skildrar musiken havets olika sidor.

Tonsättaren, körledaren och musikforskaren Eric Banks fick genom ett stipendium studera i Stockholm och arbeta med bland annat Radiokören och Eric Ericsons kammarkör. År 2010 fick han en beställning på en kantat om klimatförändringar som resulterade i verket This Delicate Universe. Texten är av den grekiske poeten Konstantinos Kavafis som Banks länge fascinerats av. I detta femsatsiga körverk speglas fem olika universum: Konsten, hemmet, naturen, kärleken och evigheten.

Jacob Mühlrad mötte Radiokören för första gången 2014. Därefter har de samarbetat flera gånger, senast 2017 då körverket Kaddish framfördes i Berwaldhallen. I sitt nya verk Time har Mühlrad översatt ordet ’tid’ till över 60 olika språk: ”Ordet blir abstraherat, upprepat och repeterat så många gånger och på så många olika språk att örats fokus gradvis skiftar från ordets betydelse till hur det låter. Verket är som en rit för att sätta oss människor i ett visst tillstånd som bara musiken kan.”

Text: Evabritt Selén


RADIOKÖREN arrow SÄNDS I P2 DEN 14 DEC, 19:03 Skriv ut

Medverkande

 

Radiokören är ensemblen som tar ut riktningen för andra att följa. I över 90 år har de förvaltat den svenska a cappella-traditionen och det legendariska klangidealet som Eric Ericson skapade på 1900-talet och bjuder samtidigt på en framåtsträvande och kulturellt mångsidig repertoar från tidig musik till helt nyskrivna verk. Körmedlemmarnas förmåga att växelvis sjunga solistiskt och i nästa stund smälta in i körens tätt sammanvävda klang skapar ett instrument som har kallats en av världens bästa körer. Över hela världen prisas deras inspelningar och konserter och med sin chefsdirigent Peter Dijkstra fortsätter de ständigt att utvecklas.

Musiken

Ungefärliga tider

”I mitt nya verk TIME har ordet ”tid” översatts till mer än 60 språk. Det blir abstraherat, upprepat och repeterat så många gånger och på så många olika språk att örats fokus gradvis skiftar från ordets betydelse till hur det låter. I min kompositionsprocess har jag organiserat de 60 variationerna av ordet ”tid” i en sorts klangfärgsordning, så att övergångarna mellan språken blir subtila och att klangfärgen ändras successivt precis som en solnedgång.

Verket är som en rit – en rit för att sätta oss människor i ett visst tillstånd som bara musiken kan. Orden finns där endast för att påverka klangen. Musik behöver inte vara ett verktyg för att förstärka något annat. Musik behöver inte innnehålla ett budskap. Musiken i det här fallet, är budskapet i sig.”

Jacob Mühlrad, tonsättare

Ingår i följande abonnemang: