arrow

Surrealistisk soaré

Himmelsk Mekatronik! Surrealistisk soaré! Musik och teknik! Poesi! Hör Björn Kjellman läsa fransk översatt poesi den 6 maj.

Apollinaires ande svävar över Berwaldhallen! Björn Kjellman läser surrealistisk poesi och baren är öppen! Du kan spela fram himmelska klanger! Vi bär plommonstop!

Vi firar Radiokörens uruppförande av Carl Unander-Scharins körsvit Calligrammes till Apollinaires texter, där sångarna spelar på gränsen mellan musik och teknik. Röda linor spänns som strängar mellan golv och tak i Berwaldhallens konsertsal, lik den installation som du själv kan prova under kvällen.

Rep! Flätade rep! Djuphavskablar! Babelstorn som stjälpts till broar! Spindelfurstar, Och alla som binds av kärlekens band!

- Ur Liens av G Apollinaire i översättning av G Ekelöf

Kvällen börjar kl 20 i övre foajén. Konserten kl 21:30 innehåller förutom Calligrammes musik av fransmännen Poulenc, Messiaen och Ravel till texter av Apollinaire, Éluard och Cocteau. Idel fransmän, surrealism och himmelska klanger. Fri entré till soarén. Köp biljetter till konserten.

Köp biljetter till konserten med Radiokören, där de samspelar med interaktiva musikinstallationer genom att bland annat ackompanjera sig själva på tolv röda rep, uppspända från golv till tak, i uruppförandet av Carl Unander-Scharins Calligrammes.

BILJETTER