arrow

Radiokören möter Sveriges Ungdomskör

Sedan 2011 driver barn- och ungdomskörförbundet UNGiKÖR den nationella ungdomskören Sveriges Ungdomskör som består av unga, ambitiösa körsångare från hela landet. Körmedlemmarna träffas och repeterar några gånger varje år och uppträder både i Sverige och turnerar runt om i världen. Körens ledare växlar vilket främjar ensemblens sångliga och konstnärliga utveckling. Vid denna konsert är Erik Westberg dirigent, en av landets mest framstående körledare och pedagoger.


RADIOKÖREN Skriv ut

Medverkande

 

Radiokören är som en bergsbestigare i musikvärlden. Flera hundra år av svensk a cappella-tradition i kombination med framåtsträvande och kulturellt mångsidig repertoar, liksom samarbeten med några av världens bästa dirigenter, har etablerat Radiokören som en av de främsta ensemblerna i sitt slag. Genom Sveriges Radio P2 når kören inte bara konsertpubliken utan också en mängd lyssnare i etern och på webben.

I maj 1925 hade Radiokören sin allra första konsert och ribban lades högt redan från början. När ensemblen grundades var ett av dess uppdrag att ”verka på en hög ideell, kulturell och konstnärlig nivå”. Den legendariske körledaren Eric Ericson utvecklade kören till en världsberömd ensemble och under hans ledning lockades tonsättare som Paul Hindemith, Frank Martin och Igor Stravinsky till Stockholm. Där fick de höra sin musik framförd som de aldrig hört den tidigare. Även svenska tonsättare skrev körmusik på nya sätt, inspirerade av den unika ensemblens möjligheter.

I januari 2011 utsågs Radiokören till en av världens tio bästa körer av den brittiska tidskriften Gramophone. Körens skivinspelningar har belönats med exempelvis det prestigefyllda Edison Klassiek (Mass & Motets, 2015) och Diapason d’Or (Nordic Sounds, 2011). Regelbundna turnéer hör till körens verksamhet och vid utdelningen av Musikexportpriset 2010 belönades ensemblen med regeringens hederspris för att de ”under mer än ett halvsekel satt den svenska körmusiken på kartan”. I november 2017 gästade Radiokören Lincoln Center i New York City tillsammans med Svenska Kammarorkestern och dirigent Thomas Dausgaard med Beethovens Missa solemnis. I april 2018 gjorde de Mozarts Mässa c-moll med Berlinfilharmonikerna under ledning av Daniel Harding vid tre utsålda konserter och tidningen Tagesspiegel skrev: ”Det är med rätta kören anses vara en av de bästa av sitt slag.”

Under säsongen 2018–2019 kommer Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester att göra flera storslagna verk för kör och orkester, som Mendelssohns Die erste Walpurgisnacht och Brahms Ein deutsches Requiem. Naturligtvis hyllar kören sin tidigare chefsdirigent, Eric Ericson, med en jubileumskonsert helt i Ericsons egen anda med banbrytande ny musik och portalverk ur körrepertoaren. Samarbetet med Jacob Mühlrad fortsätter med ett nytt uruppförande i november 2018, det mångbottnade stycket Time. Under säsongen uruppför Radiokören även spännande ny musik av Ylva Skog, Malin Bång, Lisa Streich och högaktuella Raminta Šerkšnytė. I april 2019 väntar en gränsöverskridande konsert med den prisbelönade sångerskan Ane Brun och dirigent Hans Ek. Ett nytt år fyllt av överraskningar och fantastisk musik.

SVUK  än musikalisk mötesplats för unga, ambitiösa körsångare. Målet är att kören ska bestå av 24 ungdomar mellan 16 och 25 år från hela Sverige, alltså 6 ordinarie sångare i varje stämma.

Kören drivs inom ramen för UNGiKÖR. Projektet bygger på idén att det i Sverige – på samma sätt som i flertalet länder ute i Europa och resten av världen – ska finnas en nationell ungdomskör med representation av unga körsångare från hela landet.

Kören inledde sitt första projekt med en sammankomst under Trettonhelgen år 2011 och har sedan dess haft regelbundna träffar i form av internat, festivaler eller resor ca 3-4 gånger per år.

Stor tonvikt på svenska och nordiska kompositörer från alla epoker och genrer. Målet är att det ska finnas en viss tonvikt på nyskriven musik, representation av unga, ännu ej etablerade tonsättare samt jämvikt i fråga om genus vid val av kompositörer.

Erik Westberg studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976–87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören och anlitats som gästdirigent för  bland andra Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien.

Erik Westberg var idégivare till projektet “Körsång för fred och rättvisa” som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av världens dittills största tv-publik.
Barents körcentrum som invigdes 2003  och  initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet.

Sedan 2008 är Erik Westberg medlem i Kungl. Musikaliska akademien.

Med Piteås musikhögskolas kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca. 20 cd-skivor samt ett 50-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet.

Musiken

Ungefärliga tider

Staffan Storm har framför allt skrivit kammarmusik. I en intervju har han själv beskrivit det som ett resultat av samarbetet med musikerna ifråga. ”Det går att jobba med lite mer detaljer i det musikaliska uttrycket. Man jobbar tillsammans på ett sätt som man kanske inte gör vid större besättningar. Det är en interaktion på ett helt annat sätt.” Men det har även blivit körmusik av olika slag, som å ena sidan Und wenn die Welt voll Teufel wär till Lutheråret 2017, och den mer experimentella Förvittrad sfinx från 1990 till en dikt av modernisten Elmer Diktonius å den andra.

De tre korta körstyckena i samlingen Aspects of Snow är alla tonsättningar av gamla japanska poeter. Yamabe no Akahito levde på 700-talet och är ihågkommen som en av Diktens 36 odödliga, eller Sanjūrokkasen, liksom även 900-talspoeten Sakanoue no Korenori. De 36 utvalda poeterna levde mellan 500- och 1000-talet och valdes ut för att kunna studeras av andra aspirerande diktare. Takayama Sōzei levde och verkade på 1400-talet och var förutom diktare aktiv i det militära under shogunatet.

Gemensamt för alla tre dikter är, som samlingens namn också antyder, deras koppling till snö. Två av de tre dikterna nämner också månen, även den en vanlig symbol i japansk diktkonst. Klangerna i Staffan Storms tonsättningar är ofta täta, men svävande och inte påträngande. Det är ingen romantisk musik, men nog så stämningsfull. Storm frammanar upplevelsen, sinnebilden av att stå och titta upp mot himlen under månens ljus med snöns stilla rörelse i luften, så påtaglig att den nästan går att höra.

Text: David Saulesco

Fri entré, inga biljetter krävs